Startujemy z realizacją projektu pn. „Dzielnicowy pomaga bez barier”

W 24 października rozpoczynamy we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie realizację projektu „Dzielnicowy pomaga bez barier” w ramach zadania publicznego pod nazwą „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym”. Projekt trwa do 31 grudnia i jest dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej szczegółów o projekcie