Spotkanie edukacyjne w Szczecinie

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury „Kontakty” OZ PZG w Szczecinie al. Woj. Polskiego 91/93.
Temat spotkania: „Zadania i rola dzielnicowego w budowaniu koalicji na rzecz bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych”