Spotkanie edukacyjne w Koszalinie

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 15.00 w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie przy ul. Gen. Andersa 24.
Temat spotkania: „Zadania i rola dzielnicowego w budowaniu koalicji na rzecz bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych